Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ШУМЕН  9700

Ул.”СЪЕДИНЕНИЕ” №107

Градски транспорт: няма. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

 

 

Тел: 054/802812 

Виж имейла...

ИНЖ. СВЕТЛОЗАР ВАСИЛЕВ

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

гр. Каолиново 9960, пл. „Украйна” № 4

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-285/23.11.2018 г.

Недрет Ахмед Халил 

Тюрджан Мустафа Ферад

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

гр. Нови Пазар 9900, ул. „Васил Левски” № 3

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-775/15.04.2019 г.

Ивайло Николаев Иванов 

Николинка Кръстева Митева

ОБЩИНА СМЯДОВО

гр. Смядово 9820, пл. „Княз Борис I” № 2

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-113/04.06.2019 г.

тел.05351 2033, вътр. 112

работно време: от понеделник до петък 8-12, 13-17 часа

Росица Стефанова Савева

Ивайло Константинов Грозев

ОБЩИНА ШУМЕН

гр. Шумен,п.к. 9700, бул. „Славянски“ 17

Email: web@shumen.bg
Работно време: от 08:30 до 17:30 часа без прекъсване

тел.054/857 733

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-148/15.08.2019 г.

инж. Росен Христов 
Галин Антонов
Ивелина Щерева-Веселинкова 
Росен Христов
Елица Герчева

ОБЩИНА ВЕНЕЦ

с. Венец, ул. „Кирил и Методий“ №24

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-77/15.04.2020  г.

тел.0882 166 996 , 0884 500 834

Емине Фикретова Ахмедова

Севим Ахмед 

ОБЩИНА КАСПИЧАН

гр. Каспичан 9930, ул. „Мадарски конник“ №91

Оправомощени лица по Зап.№ № РД-53/29.09.2022г.

Лиляна Красенова Любомирова

инж. Ивалина Николаева Лазарова

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

гр. Велики Преслам, ул. „Борис Спиров“ №58

Оправомощени лица по Зап.№ №РД-20-6-16.04.2024 г

Николина Атанасова Димитрова

Калоян Божидаров Божков

Екатерина Александрова Неделчева

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg