СГКК- ШУМЕН

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. ШУМЕН  9700

Ул.”СЪЕДИНЕНИЕ” №107

ИНЖ. МИЛЕН МИЛАНОВ

 

Тел: 054/802812 
Факс: 054/801072
shumen@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

гр. Каолиново 9960, пл. „Украйна” № 4

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-285/23.11.2018 г.

Недрет Ахмед Халил 

Тюрджан Мустафа Ферад

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

гр. Нови Пазар 9900, ул. „Васил Левски” № 3

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-775/15.04.2019 г.

Ивайло Николаев Иванов 

Николинка Кръстева Митева

ОБЩИНА СМЯДОВО

гр. Смядово 9820, пл. „Княз Борис I” № 2

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-113/04.06.2019 г.

тел.05351 2033, вътр. 112

работно време: от понеделник до петък 8-12, 13-17 часа

Росица Стефанова Савева

 

Местоположение

Bulgaria
43° 16' 9.8724" N, 26° 55' 26.9904" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

понеделник, сряда и петък

09.00 - 12.30

началника на СГКК 

сряда

09.00 – 12.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.