Премини към основното съдържание

СГКК- ПЛЕВЕН

СГКК към АГКК

ГР. ПЛЕВЕН  5800

Ул. “АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” №1, ет.8

ИНЖ. БОРЯНА ИВАНОВА

Тел: 064/801420

Виж имейла...

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ЛЕВСКИ

гр. Левски 7100, област Плевен,

бул. „България” № 58

От понеделник до петък 

8.00-12.00 и от 13.00-17.00ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-185 / 24.07.2018 г.

Миглена Данаилова Любомирова - център за обслужване на граждани - тел.  0650/8 21 08 / вътр. 52 

Янка Миткова Ботева -техническа служба - Tел.  0650/8 21 08 / вътр. 26

Вилислава Тодорова Георгиева - Иванова

ОБЩИНА КНЕЖА

 гр. Кнежа 5835,

ул. „Марин Боев” № 69

 

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-237 / 21.09.2018 г.

Илко Луканов Островски

Албена Ганчева Занкова

Силвия Генадиева Андровска

Цветина Георгиева Попова

Тел. 091327207

ОБЩИНА НИКОПОЛ

гр. Никопол 5940,

ул. „Александър Стамболийски” № 5

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-259 / 24.10.2018 г.

Мирослава Славчева Маринова 

Даниела Валентинова Русанова

Клара Кръстева Паскова 

Майдън Себайдинов Бошнаков 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

гр. Гулянци 5960,

ул. „Васил Левски” № 32,

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-69/02.04.2019 г.

Маринела Лъчезарова Цанкова - Tел.  0878711265

Андриан Красимиров Аурелов - Tел. 0879521257

Николай Анчев Фердинандов - Tел. 0876974892

Антонио Ивов Кирилов

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

гр. Белене 5930,

ул. „България“ № 35

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-176 / 11.09.2019 г.

Маргарита Михайлова Младенова

Петя Сашева Бойчва-Илиева

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, ул. „ Антим І“ №1

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-41-20.02.2020 г.

Кристина Руменова Цветанова

 Ирена Цветанова Атанасова 

Виктория Кръстева Вацова 

Десислава Тодорова Михайлова 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg