Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ПЛЕВЕН  5800

Ул. “АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” №1, ет.8

Градски транспорт: тролейбуси 1, 31, 7, 7А, 14 и 33- спирка Централен площад. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

Тел: 064/801420

Виж имейла...

ИНЖ. БОРЯНА ИВАНОВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ЛЕВСКИ

гр. Левски 7100, област Плевен,

бул. „България” № 58

От понеделник до петък 

8.00-12.00 и от 13.00-17.00ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-185 / 24.07.2018 г.

Миглена Данаилова Любомирова - център за обслужване на граждани - тел.  0650/8 21 08 / вътр. 52 

Янка Миткова Ботева -техническа служба - Tел.  0650/8 21 08 / вътр. 26

Вилислава Тодорова Георгиева - Иванова

Диана Иванова Пенчева 
Тодорка Трифонова Ечева 
Милка Емилова Георгиева

ОБЩИНА КНЕЖА

 гр. Кнежа 5835,

ул. „Марин Боев” № 69

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-237 / 21.09.2018 г.

Илко Луканов Островски

Албена Ганчева Занкова

Петко Милчев Лачовски 

Филип Славчов Карлов 

Тел. 091327207

ОБЩИНА НИКОПОЛ

гр. Никопол 5940,

ул. „Александър Стамболийски” № 5

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-259 / 24.10.2018 г.

Елица Валентинова Крумова 

Клара Кръстева Паскова 

Майдън Себайдинов Бошнаков 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

гр. Гулянци 5960,

ул. „Васил Левски” № 32,

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-69/02.04.2019 г.

Маринела Лъчезарова Цанкова - Tел.  0878711384

Андриан Красимиров Аурелов - Tел. 0879521257

Николай Анчев Фердинандов - Tел. 0876974892

Антонио Ивов Кирилов- Tел. 0878390692

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

гр. Белене 5930,

ул. „България“ № 35

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-176 / 11.09.2019 г.

инж. Христина Иванова-Мънева

Петя Сашева Бойчва-Илиева

Олга Володимиривна Романова

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, ул. „ Антим І“ №1

вторник и четвъртък

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-41-20.02.2020 г.

Марина Драгомирова Маринова

Галя Иванова Василева

Антонина Кузманова Николова  

Виктория Кръстева Вацова 

Петър Василев Бойновски

Грета Дикова Дикова

Десислава Светлинова Александрова

Борислава Миладинова Борисова

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg