СГКК- ПЛЕВЕН

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. ПЛЕВЕН  5800

Ул. “АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ” №1, ет.8

ИНЖ. БОРЯНА ИВАНОВА

Тел: 064/801420;804302 
Факс: 064/804302 
pleven@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ЛЕВСКИ

гр. Левски 7100, област Плевен,

бул. „България” № 58

От понеделник до петък 

8.00-12.00 и от 13.00-17.00ч.

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-185 / 24.07.2018 г.

Миглена Данаилова Любомирова - център за обслужване на граждани - тел.  0650/8 21 08 / вътр. 52 

Янка Миткова Ботева -техническа служба - Tел.  0650/8 21 08 / вътр. 26

ОБЩИНА КНЕЖА

 гр. Кнежа 5835,

ул. „Марин Боев” № 69

 

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-237 / 21.09.2018 г.

Стилиян Пламенов Фазлийски 

Зорница Ивайлова Беленска 

Илко Луканов Островски

Тел. 091327207

ОБЩИНА НИКОПОЛ

гр. Никопол 5940,

ул. „Александър Стамболийски” № 5

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-259 / 24.10.2018 г.

Мирослава Славчева Маринова 

Даниела Валентинова Русанова

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

гр. Гулянци 5960,

ул. „Васил Левски” № 32,

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-69/02.04.2019 г.

Сийка Захариева Димитрова - Tел.  0878711265

Андриан Красимиров Аурелов - Tел. 0879521257

Николай Анчев Фердинандов - Tел. 0876974892

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ 5980

Ул. „Антим I“ № 1

всяка втора и четвърта сряда от месеца

инж. Дамян Петков 

Тел. 0878956069

 

Местоположение

Bulgaria
43° 24' 25.7112" N, 24° 36' 56.8872" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

15.00 - 17.00

началника на СГКК 

понеделник и четвъртък

15.00 – 17.00

 

Местоположение

Javascript is required to view this map.