Премини към основното съдържание

СГКК- ПЕРНИК

СГКК към АГКК

ГР. ПЕРНИК  2300 

Ул. “ТЪРГОВСКА” №46, ет.4

ИНЖ. МАРИЙКА МИНТОВА

 

Тел: 076/600163

Виж имейла...

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

с. Ковачевци

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-31-06.02.2020 г. 

Ирена Пламенова Крумова 

Сузана Веселинова Михайлова

Николай Гичов Жотев

Райна Антонова Евтимова 

Бойка Божичкова Лозанова

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
 

slogan bg