Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. МОНТАНА  3400 

ПЛ. “ЖЕРАВИЦА” №3, ет.3 

Градски транспорт: маршрутка № 10. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

 

 

Тел: 096/305822

Виж имейла...

ИНЖ. КАМЕЛИЯ ГЪЛЧАНОВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

гр. Вършец 3540, бул. „България” № 10

 

Работно време от 8,30-12,30 и от 13,00-17,00

Тел. 09527 2222 – вътрешен 963

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-145/13.08.2019г. 

Инж. Ивайло Георгиев Георгиев 

Инна Петкова Симеонова 

Пламен Милчев Стоянов

Дарина Димитрова Дамянова

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 гр. Берковица 3500, ул. „Йордан Радичков” № 4

Работно време: от 8,30-17,00 ч.,

с почивки: 10,00-10,15 ; 12,00-12,30 и 15,00-15,15

Тел. 0953 88401

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-177/11.09.2019г. 

Трайка Георгиева Танчева

Инж. Иван Георгиев Георгиев

Катя Петрова Илинова

Камелия Бойкова Каменова-Николова

Моника Сашова Михайлова 

ОБЩИНА ЛОМ

гр. Лом 3600, ул. „Дунавска” № 12

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-147/14.08.2019г. 

Николинка Гаврилова Николова 

арх. Катя Павлова Ангелова 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

с.Геарги Дамяново. , ул. „Единадесета” № 2

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-71/1.03.2021г. 

Милена Кирилова Фиданова

Пламен Димитров Илиев

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg