Премини към основното съдържание

СЛУЖБА  ПО  ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ  И  КАДАСТЪР  - ЛОВЕЧ
От 04.04.2024 г. до 05.04.2024 г. ИРМ гр. ТРОЯН няма да  работи поради заболяване на служител
За подаване на документи по неотложност може да се обръщате към СГКК -Ловеч   бул.”България” № 3, ет. IV, тел. 068/601 677 
или по електронен път www.kais.cadastre.bg
 

СГКК към АГКК

ГР. ЛОВЕЧ  5500

Бул. “БЪЛГАРИЯ” №3, ет.4

Градски транспорт: няма. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

 

 

Тел: 068/601677

Виж имейла...

ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА

Гр. Летница 5570

Бул. “България” № 19, стая 212
Тел: 06941/21 63/212 

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-171/15.08.2017 г.

Асен Гонков

Иван Симеонов

ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

гр. Ябланица 5750
пл. „Възраждане” № 3
Тел: 0888691416 и 0879281337

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-286/23.11.2018 г.

Илиана Найденова Нейкова 

инж. Людмила Николаева Стоянова

Цонка Трифонова Николова-Василева 

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

гр. Луковит 5770, ул. „Възраждане” № 73

Тел: 0697/5 24 64/120

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-168/14.08.2017 г.

инж. Христина Петкова Ангелова

Цветозара Генчева Михайлова

ГР. УГЪРЧИН 5580

Пл. “Свобода” № 1, стая 116
Тел: 06931/2121/116

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-154/20.08.2019 г.

Розалина Симонова Мяшкова

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

гр. Тетевен 5700, пл. „Сава Младенов“ № 9

Раб време :8,30 -12.00

Тел.0678 2 22 00

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-168/04.09.2019 г.

Нина Крумова Кавалска 

Ванеса Василева Василева 

Вася Николаева Василева

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. ТРОЯН 5600

ул."Раковски" № 55
Тел/Факс: 0670/60542 

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно времe 

slogan bg