Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ТЪРГОВИЩЕ  7700

Ул. “ЛИЛИЯ” №2

Градски транспорт: няма. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

 
Тел: 060/167325

Виж имейла...

ИНЖ. РЕНИ МИТЕВА

 

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ПОПОВО 

 гр. Попово,  пл. “Ал.Стамболийски” No 1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-152/21.07.2017 г.

Нели Иванова Петрова 

Елизабет Борисова Ненова
Тел. 0608/40264

ОБЩИНА АНТОНОВО
гр. Антоново 7970, бул. „Тузлушки герой“ № 26

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-154/15.06.2018 г.

Ибрям Алиев Ибрямов

Гюлтен Исмаилова Алибрямова

Соня Петрова Стефанова

ОБЩИНА ОМУРТАГ

гр. Омуртаг 7900,  ул. „Александър Стамболийски” № 2 А, ет.2, стая 17

Работно време:

Понеделник - Петък  8.30 ч- 17.00 ч.

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-217/16.08.2018 г.

Севим Дурханова Исмаилова

Севджихан Адемова Мехмедеминова

Сезен Сюдаил Ахмед 

Тел. 0605 62311

ОБЩИНА ОПАКА
гр. Опака 7840, ул. „Съединение” № 3

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-68/02.04.2019 г.

Добромир Стоев Стоев – Тел. 089991807

Димитър Тодоров Стоянов –Тел. 0899918014

 

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 


 

slogan bg