Премини към основното съдържание

Заповед за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

Тип обява
Стандартна обява

В ДВ, бр. 62/29.07.2014 г. е обнародвана Заповед № 16-4/10.07.2014 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в ДВ, бр. 62/29.07.2014 г. (до 28.07.2014 г. вкл.), собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост

.

 

 

 

slogan bg