Премини към основното съдържание

Заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

Тип обява
Стандартна обява

В ДВ, бр. 50/17.06.2014 г. e обнародвана Заповед № РД-18-11 от 31.05.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповедта подлежи на обжалване в 30 - дневен срок (до 17.07.2014 г. вкл.) пред Административен съд – Велико Търново, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Велико Търново.

slogan bg