В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 99 от 30.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1814 от 5.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Аспарухово, община Медковец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1815 от 5.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медковец, община Медковец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1816 от 5.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пишурка, община Медковец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1817 от 5.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сливовик, община Медковец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1818 от 7.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мездрея, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1819 от 7.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Песочница, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1820 от 7.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пърличево, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1821 от 7.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Балювица, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1822 от 7.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бистрилица, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1823 от 7.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гаганица, община Берковица, област Монтана;

Заповед № РД-18-1824 от 7.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Комарево, община Берковица, област Монтана

Заповед № РД-18-1825 от 7.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Костенци, община Берковица, област Монтана

Заповед № РД-18-1826 от 7.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Котеновци, община Берковица, област Монтана

Заповед № РД-18-1827 от 7.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лесковец, община Берковица, област Монтана

Заповед № РД-18-1828 от 8.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стояново, община Вършец, област Монтана

Заповед № РД-18-1829 от 8.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Озирово, община Вършец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1830 от 8.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Бела речка, община Вършец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1831 от 8.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Озирово, община Вършец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1832 от 8.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драганица, община Вършец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1833 от 8.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Спанчевци, община Вършец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1834 от 8.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черкаски, община Вършец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1835 от 8.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана;

Заповед № РД-18-1836 от 12.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Станево, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1837 от 12.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трайково, община Лом, област Монтана;

Заповед № РД-18-1838 от 12.11.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Бела речка, община Вършец, област Монтана.

           Заповед № КД-14-9 от 12.11.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Мечка, община Плевен, област Плевен;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”, освен Заповед № КД-14-9 от 12.11.2018 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 31.12.2018 г., вкл.).