Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 97 от 23.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 97 от 23.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

           Заповед № КД-14-7 от 24.10.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на  с. Чернево, община Суворово, област Варна;

Заповед № РД-18-1760 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попкралево, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1761 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1762 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смилец, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1763 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Срацимир, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1764 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сребърна, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1765 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сърпово, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1766 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ценович, община Силистра, област Силистра;

Заповед № РД-18-1768 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бероново, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1769 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Босилково, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1770 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ведрово, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1771 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Завет, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1772 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вързулица, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1773 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1774 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калугерово, община Симеоновград, област Хасково;

Заповед № РД-18-1775 от 24.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Константиново, община Симеоновград, област Хасково;

Заповед № РД-18-1776 от 26.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гложене, община Козлодуй, област Враца;

 

Заповед № РД-18-1777 от 26.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крива бара, община Козлодуй, област Враца;

Заповед № РД-18-1778 от 26.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца;

Заповед № РД-18-1779 от 26.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Прилеп, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1780 от 26.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скала, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1781 от 26.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1782 от 26.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чубра, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1783 от 30.10.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Градежница, община Тетевен, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1784 от 30.10.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Малка Желязна, община Тетевен, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1785 от 30.10.2018 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори 55419.6702.771, 55419.6702.379, 55419.6702.770 и  55419.6702.3277 с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-1786 от 30.10.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Голям извор, община Тетевен, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1787 от 30.10.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1788 от 30.10.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Глогово, община Тетевен, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1789 от 30.10.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Бабинци, община Тетевен, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1790 от 30.10.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1791 от 30.10.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Галата, община Тетевен, област Ловеч;

Заповед № РД-18-1801 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върба, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1802 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гранитово, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1803 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Граничак, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1804 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбравка, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1805 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Крачимир, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1806 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Праужда, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1807 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пролазница, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1808 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1809 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раяновци, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1810 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ошане, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1811 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сливовник, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1812 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стакевци, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-1813 от 31.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Струиндол, община Белоградчик, област Видин;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”, освен Заповед № КД-14-7 от 24.10.2018 г., която подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 27.12.2018 г., вкл.).

slogan bg