В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-40/18.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-40/18.11.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР за землищата на: с. Звъничево, с. Ляхово, с. Мокрище, с. Юнаците, общ. Пазарджик.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 06.01.2020 г. вкл.) пред административния съд по местонахождение на имотите.