В ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г. са обнародвани обяви на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в:

с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас;

с. Дичин, с. Леденик, с. Русаля, с. Хотница, община Велико Търново, гр. Горна Оряховица, с. Крушето, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

с. Ботево, гр. Вълчедръм, Горни Цибър, с. Долни Цибър, с. Златия, с. Игнатово, с. Мокреш, с. Разград, с. Септемврийци, с. Черни връх, община Вълчедръм, област Монтана;

с. Белотинци, с. Винище, с. Вирове, с. Горна Вереница, с. Доктор Йосифово, с. Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Липен, с. Славотин, с. Стубел, с. Студено буче,  област Монтана.

 

 

В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.