Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-892 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР на урбанизираната територия в землището на с. Писменово, община Приморски, област Бургас;

Заповед № РД-18-893 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Трън, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-894 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на
с. Видрар, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-895 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Вукан, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-896 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището
на с. Горочевци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-897 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището
на с. Докьовци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-898 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Лева река, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-899 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на
с. Мрамор, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-900 от 20.12.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на
с. Студен извор, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-901 от 30.12.2019 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Раклиново, община Айтос, област Бургас;

Заповед № КД-14-2 от 14.01.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на
с. Александрово, община Поморие, гр. Бургас, община Бургас, с. Гюльовица, община Несебър, гр. Каблешково, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, община Поморие, с. Оризаре, с. Паницово, община Несебър, гр. Поморие, община Поморие, с. Тънково, община Несебър.

Заповед № РД-18-7 от 15.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Поляново, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-8 от 15.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Тополица, община Айтос, област Бургас;

Заповед № РД-18-9 от 15.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Богутево, община Чепеларе, област Смолян;

Заповед № РД-18-10 от 15.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Зорница, община Чепеларе, област Смолян;

Заповед № РД-18-11 от 15.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Малево, община Чепеларе, област Смолян;

Заповед № РД-18-12 от 15.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян;

Заповед № РД-18-13 от 15.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Павелско, община Чепеларе, област Смолян;

Заповед № РД-18-14 от 15.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян;

Заповед № РД-18-15 от 16.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Александрово, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-18-16 от 16.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Бял бряг, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-18-17 от 16.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Веселиново, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-18-18 от 16.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Желъд, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-18-19 от 16.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Кълново, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-18-20 от 16.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Ново Янково, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-18-21 от 16.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Риш, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-18-22 от 16.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Черни връх, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-18-23 от 16.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Янково, община Смядово, област Шумен;

Заповед № РД-18-24 от 17.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Горни Коритен, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-25 от 17.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Долни Коритен, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-26 от 17.01.2020 г. – за одобряване на КККР на неурбанизираната територия в землището на с. Драгойчинци, община Трекляно, област Кюстендил;

Заповед № КД-14-3 от 17.01.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на
с. Златия, община Вълчедръм;

Заповед № КД-14-4 от 20.01.2020 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на
с. Липен и с. Трифоново, община Монтана.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № КД-14-2 от 14.01.2020 г., № КД-14-3 от 17.01.2020 г. и № КД-14-4 от 20.01.2020 г., които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 02.03.2020 г., вкл.).

 

 

 

 

 

 

slogan bg