В ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 89 от 12.11.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-745 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-746 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буково, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-747 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-748 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Виница, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-749 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воден, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-750 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добри дол, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-751 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-752 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-753 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Езерово, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-754 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Искра, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-755 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крушево, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-756 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поройна, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-757 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Православен, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-758 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № РД-18-759 от 22.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Татарево, община Първомай, област Пловдив;

Заповед № КД-14-29 от 22.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Белотинци, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-33 от 25.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Разделна, община Белослав, област Варна;

Заповед № КД-14-34 от 29.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Господиново и с. Дюлино, обшина Бяла, област Варна;

Заповед № РД-18-760 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Божичен, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-761 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кошов, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-762 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Красен, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-763 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мечка, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-764 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нисово, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-765 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сваленик, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-766 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Табачка, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-767 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-768 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Церовец, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-769 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Червен, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-770 от 30.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Щръклево, община Иваново, област Русе;

      Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № КД-14-29 от 22.10.2019 г., № КД-14-33 от 25.10.2019 г. и № КД-14-34 от 29.10.2019 г., които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 12.12.2019 г., вкл.).