В ДВ, бр. 89 от 07.11.2017 г. са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

“Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, на основание  чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията в строителен полигон „Верила“, кв. Верила, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 07.12.2017 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област.”