В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г. - Обнародвани са заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-452 от 05.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чернооки, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-453 от 05.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стражец, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-454 от 05.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъждовник, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-455 от 05.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо Каменяне, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-456 от 05.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Казаците, община Джебел, област Кърджали;

Заповед № РД-18-457 от 05.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полковник Минково, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-458 от 05.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пчелино, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-459 от 05.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ловнидол, община Севлиево, област Габрово;

Заповед № РД-18-460 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Токачка, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-461 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малка Чинка, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-462 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна кула, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-463 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черничево, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-464 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манчево, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-465 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лале, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-466 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Карамфил, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-467 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Българаново, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-468 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Величка, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-469 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Глоговица, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-470 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Джинчовци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-471 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еловица, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-472 от 06.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радово, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-473 от 10.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Храстово, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-474 от 10.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шумнатица, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-475 от 10.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Желъдово, община Джебел, област Кърджали;

Заповед № РД-18-476 от 10.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Душинково, община Джебел, област Кърджали;

Заповед № РД-18-477 от 10.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цегриловци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-478 от 10.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Станец, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-479 от 10.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петрино, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-480 от 10.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо църквище, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-481 от 10.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Висок, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-482 от 10.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Веселец, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-483 от 11.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Росица, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-484 от 11.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тъпчилещово, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-485 от 11.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Хубавка, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-486 от 11.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скобелево, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-487 от 11.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радиево, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-488 от 11.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Асеново, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-489 от 11.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Белево, община Димитровград, област Хасково.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.