Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-684 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-685 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-686 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-687 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Левски, община Панагюрище, област Пазарджик;

 Заповед № РД-18-688 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Оборище, община Панагюрище, област Пазарджик;

 Заповед № РД-18-689 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-690 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-691 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Батин, община Борово, област Русе;

Заповед № РД-18-692 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брестовица, община Борово, област Русе;

Заповед № РД-18-693 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Волово, община Борово, област Русе;

Заповед № РД-18-694 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Абланово, община Борово, област Русе;

Заповед № РД-18-695 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе;

Заповед № РД-18-696 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе;

Заповед № РД-18-697 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Граматиково, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-698 от 03.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калово, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-700 от 09.10.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ралево, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-701 от 09.10.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № КД-14-26 от 08.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Николаево, с.Тодорово, община Плевен, област Плевен;

Заповед № КД-14-27 от 10.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Брегово, община Брегово, с. Ново село, община Ново село, област Видин.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № КД-14-26 от 08.10.2019 г. и № КД-14-27 от 1010.2019 г, които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 25.11.2019 г., вкл.).

 

 

 

slogan bg