Премини към основното съдържание

В ДВ бр. 84 от 25.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ бр. 84 от 25.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти със следните идентификатори: за с. Божурка, община Търговище – 05030.1.83, 05030.1.84, 05030.3.77, 05030.3.78, 05030.3.79, 05030.3.81, 05030.3.105, 05030.3.106, 05030.1.83, 05030.1.84, 05030.17.16, 05030.17.20, 05030.17.21, 05030.17.132, 05030.17.133, 05030.3.131; за с. Братово, община Търговище – 06166.4.40, 06166.30.39, 06166.30.42, 06166.52.15, 06166.52.16, 06166.52.17, 06166.52.22, 06166.52.23, 06166.52.25, 06166.53.47, 06166.53.48, 06166.53.49, 06166.53.88, 06166.59.1, 06166.59.65; за с. Драгановец, община Търговище – 23087.8.216, 23087.37.155, 23087.31.158, 23087.16.119, 23087.41.116, 23087.41.159, 23087.37.243, 23087.8.1, 23087.8.219, 23087.12.32, 23087.16.191, 23087.16.195, 23087.17.29, 23087.17.57, 23087.17.170, 23087.37.1, 23087.39.205, 23087.46.30, 23087.46.160; за с. Дралфа, община Търговище – 23546.14.47, 23546.18.2, 23546.18.3, 23546.18.43, 23546.18.44, 23546.21.1, 23546.21.27, 23546.21.28, 23546.21.29, 23546.21.501, 23546.31.55, 23546.33.4, 23546.33.5, 23546.33.8, 23546.33.9, 23546.33.12, 23546.33.13, 23546.33.14, 23546.33.15, 23546.33.16, 23546.33.17, 23546.33.18, 23546.33.19, 23546.33.20, 23546.24.1, 23546.24.11, 23546.24.12, 23546.24.15, 23546.24.16, 23546.24.18, 23546.24.19, 23546.24.20, 23546.24.22, 23546.24.26, 23546.25.1, 23546.25.2, 23546.25.3, 23546.25.4, 23546.25.5, 23546.25.7, 23546.34.10, 23546.34.11, 23546.34.14, 23546.34.15; за с. Копрец, община Търговище – 38501.2.8, 38501.3.60, 38501.3.62, 38501.3.69, 38501.3.70, 38501.102.32, 38501.7.6, 38501.8.5, 38501.8.6, 38501.8.7, 38501.8.12; за с. Лиляк, община Търговище – 43685.83.3, 43685.13.81, 43685.15.43, 43685.15.44, 43685.15.45, 43685.15.48, 43685.15.49, 43685.89.8, 43685.89.33, 43685.19.42, 43685.19.45, 43685.20.30, 43685.22.55, 43685.27.74, 43685.32.35, 43685.36.45, 43685.17.41, 43685.18.15, 43685.19.1, 43685.19.44, 43685.22.13, 43685.22.22, 43685.22.29, 43685.22.54, 43685.22.56, 43685.23.29, 43685.23.34, 43685.25.1, 43685.27.76, 43685.29.14, 43685.32.20, 43685.32.24, 43685.32.25, 43685.32.26, 43685.32.27, 43685.32.28, 43685.32.29, 43685.32.30, 43685.32.51, 43685.32.54, 43685.32.55, 43685.32.56, 43685.34.22, 43685.34.25, 43685.35.50, 43685.35.51, 43685.35.55, 43685.35.73, 43685.43.17, 43685.52.1, 43685.52.14, 43685.52.15, 43685.52.16, 43685.52.38, 43685.52.40, 43685.54.16, 43685.54.21, 43685.54.32, 43685.54.51, 43685.54.53, 43685.54.55, 43685.54.58, 43685.84.1; за с. Маково, община Търговище – 46228.7.25, 46228.11.20, 46228.11.21, 46228.6.9, 46228.6.10, 46228.6.18, 46228.6.19, 46228.6.73, 46228.6.74, 46228.7.1, 46228.7.3, 46228.7.4, 46228.7.6, 46228.7.7, 46228.7.8, 46228.7.9, 46228.7.10, 46228.7.12, 4 622 8.7.14, 4 622 8.7.27, 4 622 8.7.31, 4 622 8.7.32, 46228.7.33; за с. Миладиновци, община Търговище – 48091.16.56, 48091.16.58, 48091.16.1, 48091.16.2, 48091.16.5, 48091.16.21, 48091.16.22, 48091.16.38, 48091.16.39, 48091.16.42, 48091.16.43, 48091.16.52, 48091.16.53, 48091.16.57; за с. Мировец, община Търговище – 48338.2.37, 48338.3.105, 48338.3.106, 48338.3.107, 48338.4.15, 48338.4.16, 48338.5.170, 48338.5.171, 48338.5.174, 48338.2.18, 48338.2.19, 48338.2.20, 48338.3.48, 48338.3.53, 48338.3.55, 48338.3.63, 48338.3.110, 48338.4.14; за с. Момино, община Търговище – 48920.8.41, 48920.11.65, 48920.14.51, 48920.13.25, 48920.13.24, 48920.13.26; за с. Пайдушко, община Търговище – 55201.400.47, 55201.40 0.72, 55201.1.13, 55201.1.15, 55201.1.26, 55201.1.31, 55201.3.72, 55201.3.74, 55201.6.1, 55201.6.5, 55201.6.6, 55201.6.7, 55201.6.11, 55201.6.12, 55201.6.21, 552 01.6.33, 552 01.6.34, 552 01.9.39, 552 01.9.4 4, 55201.10.11, 55201.10.12, 55201.10.14, 55201.30.6, 55201.400.17, 55201.400.45, 55201.400.46, 55201.400.54, 55201.400.71, 55201.15.24; за с. Преселец, община Търговище – 58195.8.30, 58195.9.7, 58195.10.1, 58195.10.2, 58195.10.7, 58195.2 0.2, 58195.22.1, 58195.23.1, 58195.23.29, 58195.31.7, 58195.31.31, 58195.32.1, 58195.32.2, 58195.103.107; за с. Пресяк, община Търговище – 58298.8.34, 58298.8.36, 58298.8.50, 58298.8.53, 58298.8.54, 58298.8.64, 58298.8.76, 58298.8.77, 58298.8.79, 58298.8.80, 58298.8.86, 58298.8.103, 58298.8.104, 58298.8.105, 58298.8.106, 58298.9.110; за с. Пролаз, община Търговище – 58579.16.10, 58579.16.24, 58579.17.9, 58579.17.12, 58579.17.15, 58579.18.9, 58579.18.103, 58579.26.13, 58579.26.93, 58579.26.94, 58579.26.113, 58579.26.117, 58579.26.119, 58579.26.120, 58579.3.9, 58579.3.132, 58579.21.1, 58579.21.5, 58579.21.6, 58579.21.28, 58579.21.30, 58579.21.32, 58579.21.88, 58579.21.90, 58579.26.18, 58579.26.23, 58579.26.24, 58579.26.25, 58579.26.26, 58579.26.46, 58579.26.47, 58579.26.63, 58579.26.131, 58579.27.11, 58579.27.99, 58579.27.125, 58579.28.14; за с. Стража, община Търговище – 69599.2.70, 69599.2.73, 69599.2.133, 69599.2.135, 69599.2.137, 69599.2.143, 69599.2.144, 69599.35.64, 69599.35.66, 69599.6.58, 69599.6.60, 69599.6.63, 69599.6.64, 69599.6.65, 69599.24.80, 69599.25.12, 69599.27.76, 69599.27.79, 69599.23.1, 69599.23.45, 69599.23.46, 69599.23.47, 69599.24.77, 69599.25.32, 69599.25.33, 69599.26.27, 69599.26.80; за с. Съединение, община Търговище – 70545.7.46, 70545.7.4 0, 70545.7.41, 70545.8.4 0, 70545.11.3, 70545.11.4, 70545.11.97, 70545.12.12, 70545.12.33, 70545.12.34, 70545.12.35, 70545.12.40, 70545.12.41, 70545.12.42, 70545.20.56, 70545.21.47, 70545.24.14, 70545.24.15, 70545.24.33, 70545.25.7, 70545.25.8, 70545.25.10, 70545.25.11, 70545.25.13, 70545.25.18, 70545.25.22, 70545.25.23; за с. Търновца, община Търговище – 73701.7.124, 73701.11.1, 73701.11.3, 73701.11.4, 73701.11.15, 73701.13.1, 73701.13.5, 73701.13.7, 73701.13.8, 73701.102.51, 73701.35.14, 73701.32.4, 73701.32.61, 73701.32.62, 73701.33.107; за с. Цветница, община Търговище – 78297.1.47, 7829 7.1.49, 7829 7.1.88, 7829 7.1.94, 7829 7.1.96, С Т Р. 8 8 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К Б Р ОЙ   8 4 78297.2.30, 78297.2.36, 78297.2.38, 78297.2.39, 78297.2.40, 78297.2.41, 78297.4.41, 78297.5.6, 78297.5.8, 78297.5.10, 78297.15.13, 78297.15.14, 78297.15.15, 78297.15.16, 78297.14.62, 78297.9.59, 78297.9.64, 7829 7.9.65, 7829 7.9.6 6, 7829 7.9.67, 7829 7.9.71, 78297.10.11, 78297.31.6, 78297.31.7, 78297.31.8, 78297.31.9, 78297.31.10, 78297.31.12, 78297.31.15, 78297.31.22, 78297.31.23, 78297.31.26, 78297.31.36, 78297.503.8; за с. Черковна, община Търговище – 80741.20.1, 80741.20.2, 80741.20.4, 80741.20.5, 80741.20.7, 80741.20.46, 80741.31.216, 80741.31.189, 80741.60.173, 80741.28.1, 80741.28.38, 80741.28.152, 80741.32.147, 80741.58.183, 80741.60.1, 80741.60.9, 80741.60.10, 80741.60.185, 80741.60.190, 80741.63.188, 80741.67.1. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок (до 08.11.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

 

slogan bg