Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-24 от 02.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Пирдоп, с. Душанци, общ. Пирдоп, област София;

Заповед № КД-14-25 от 03.10.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Бойково, с. Лилково, с. Скобелево, общ. община „Родопи“, област Пловдив.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 21.11.2019 г., вкл.).

 

slogan bg