В ДВ, бр. 83 от 07.10.2014 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Версия за печатВерсия за печат

 

В ДВ, бр. 83 от 07.10.2014 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-16-22 от 12.09.2014 г. – за землищата на с. Деветаки, с. Дренов, с. Къкрина, община Ловеч, област Ловеч;

Със Заповед № РД-16-23 от 12.09.2014 г. – за землището на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна;

Със Заповед № РД-16-24 от 12.09.2014 г. – за гр. София – район „Триадица”, Столична община, област София (столица);

Със Заповед № РД-16-25 от 12.09.2014 г. – за землищата на с. Дединци, с. Дедина, с. Равново, с. Долно Шивачево, с. Резач, с. Делова махала, с. Родина, с. Росно, с. Сливовица, с. Чешма, с. Средно село, с. Чистово, с. Новогорци, с. Рекичка, с. Дълги припек, с. Чукана, с Овощна, общ. Златарица.

 

В срок 30 дни (до 06.11.2014 г. вкл.) от обнародването на заповедите в „Държавен вестник” собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, в съответствие с актовете за собственост.