В ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-658 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Братушково, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-659 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Бърложница, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-660 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Гургулят, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-661 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Гълъбовци, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-662 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Драготинци, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-663 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Пищане, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-664 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Повалиръж, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-665 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Радуловци, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-666 от 16.09.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Ракита, община Сливница, област София;

Заповед № РД-18-667 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боженица, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-668 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гурково, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-669 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Краево, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-670 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Липница, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-671 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Литаково, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-672 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Новачене, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-673 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радотина, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-674 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рашково, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-675 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скравена, община Ботевград, област София;

Заповед № РД-18-676 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-678 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Ветово, община Ветово, област Русе;

Заповед № РД-18-679 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Глоджево, община Ветово, област Русе;

Заповед № РД-18-680 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кривня, община Ветово, област Русе;

Заповед № РД-18-681 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Писанец, община Ветово, област Русе;

Заповед № РД-18-682 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе;

Заповед № РД-18-683 от 25.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Заберново, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № КД-14-22 от 25.09.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Долна Рикса, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-23 от 25.09.2019 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана, област Монтана.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, освен Заповеди № КД-14-22 от 25.09.2019 г. и № КД-14-23 от 25.09.2019 г, които подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 14.11.2019 г., вкл.).