В ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1473 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гълъбец, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1474 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козичино, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1475 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медово, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1476 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Асеновец, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1477 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богданово, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1478 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брястово, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1479 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бял кладенец, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1480 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1481 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Езеро, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1482 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еленово, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1483 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Загорци, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1484 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменово, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1485 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1486 от 13.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кортен, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1488 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Прохорово, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1489 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радево, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1490 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радецки, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1491 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сокол , община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1492 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стоил войвода, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1493 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Събрано, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1494 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Съдиево, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1495 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Съдийско поле, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1496 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ангеларий, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1497 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коларци, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1498 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баня, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1499 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крива круша, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1500 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любенец, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1501 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Новоселец, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1502 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Омарчево, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1503 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пет могили, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1504 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Питово, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1505 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1506 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Булаир, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1507 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бърдарево, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1508 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Венелин, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1509 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голица, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1510 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горен чифлик, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1511 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гроздьово, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1512 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Караново, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1513 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любенова махала, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1514 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Млекарево, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1515 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ценино, община Нова Загора, област Сливен;

-      Заповед № РД-18-1516 от 16.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ракитница, община Брегово, област Видин;

-      Заповед № РД-18-1517 от 22.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скобелево, община Павел Баня, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-1518 от 22.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Бъркач, община Долни Дъбник, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1519 от 22.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1520 от 23.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1521 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Бабица, община Брезник, област Перник;

-      Заповед № РД-18-1522 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Бегуновци, община Брезник, област Перник;

-      Заповед № РД-18-1523 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Брезнишки извор, община Брезник, област Перник;

-      Заповед № РД-18-1524 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Велковци, община Брезник, област Перник;

-      Заповед № РД-18-1525 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Видрица, община Брезник, област Перник;

-      Заповед № РД-18-1526 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Гигинци, община Брезник, област Перник;

-      Заповед № РД-18-1527 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Режанци, община Брезник, област Перник;

-      Заповед № РД-18-1528 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на с. Садовик, община Брезник, област Перник;

-      Заповед № РД-18-1529 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ночево, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1530 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1531 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кривини, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1532 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нова Шипка, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1533 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пчелник, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1534 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рудник, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1535 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1536 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна;

-      Заповед № РД-18-1537 от 24.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сушица, община Стражица, област Велико Търново.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.