Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 80 от 11.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 80 от 11.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-103 от 17.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Калчево, с. Окоп, с. Победа, с. Симеоново и с. Челник, община „Тунджа“, област Ямбол;

Заповед № КД-14-104 от 17.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Болярско, с. Веселиново, с. Дражево, с. Кабиле, с. Могила, с. Стара река и с. Хаджидимитрово, община „Тунджа“, област Ямбол;

Заповед № КД-14-105 от 19.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Бургас, с. Извор и с. Маринка, община Бургас, област Бургас.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 12.10.2020 г., вкл.).

slogan bg