Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 79 от 08.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 79 от 08.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-98 от 13.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Малко село, с. Топузево и с. Орлово, община Котел, област Сливен;

Заповед № КД-14-99 от 13.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

Заповед № КД-14-100 от 13.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Каравелово, с. Козарево и с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол;

Заповед № КД-14-101 от 14.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Нейково, община Котел, област Сливен;

Заповед № КД-14-102 от 14.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Безмер и с. Търнава, община „Тунджа“, област Ямбол.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 08.10.2020 г., вкл.).

 

slogan bg