В ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1464 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дряново, община Симеоновград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1465 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Навъсен, община Симеоновград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1466 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пясъчево, община Симеоновград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1467 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свирково, община Симеоновград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1468 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1469 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Троян, община Симеоновград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1470 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тянево, община Симеоновград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1471 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бата, община Поморие, област Бургас;

-      Заповед № РД-18-1472 от 9.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горица, община Поморие, област Бургас.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.