Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 78 от 04.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 78 от 04.09.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-92 от 10.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Кипилово, община Котел, област Сливен;

Заповед № КД-14-94 от 10.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Завой и с. Чарган, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № КД-14-95 от 10.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Асеново и с. Коневец, община Тунджа, област Ямбол;

Заповед № КД-14-96 от 10.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № КД-14-97 от 10.08.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Дичин и с. Русаля, община Велико Търново, област Велико Търново.

 

   Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 05.10.2020 г., вкл.).

 

slogan bg