В ДВ, бр. 73 от 25.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Версия за печатВерсия за печат

 

В ДВ, бр. 73 от 25.09.2015 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри за следните територии:

Със Заповед № РД-18-44 от 03.09.2015 г. – за землището на гр. Брегово, община Брегово, област Видин;

Със Заповед № РД-18-45 от 03.09.2015 г. – за землището на с. Средно село и селата Чистово, Новогорци, Рекичка, Дълги припек, Чуката и Овощна, община Златарица, област Велико Търново;

Със Заповед № РД-18-46 от 03.09.2015 г. – за землището на с. Росно, община Златарица, област Велико Търново;

Със Заповед № РД-18-47 от 03.09.2015 г. – за землището на с. Резач и с. Делова махала, община Златарица, област Велико Търново;

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 26.10.2015 г. вкл.) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.