Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 72 от 14.08.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 72 от 14.08.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-252 от 22.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Крали Марко, община Пазарджик, област Пазарджик;

 Заповед № РД-18-253 от 22.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-254 от 22.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-255 от 22.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Росен, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-256 от 22.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Сарая, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-257 от 22.07.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-258 от 28.07.2020 г. за одобряване на КККР за частта от територията на р-н „Студентски“, Столична община, област София (Столица), за която със Заповед № РД-18-38(1)/02.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК е оттеглена Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

 

В ДВ, бр. 72 от 14.08.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-80 от 22.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Скрът, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № КД-14-81 от 22.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Божурово, с. Крайгорци, с. Станянци, с. Чернооково, община Върбица, област Шумен;

Заповед № КД-14-82 от 22.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Долна Вереница; община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-83 от 22.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-84 от 22.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Вирове, с. Стубел, с. Липен, с. Студено буче, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-85 от 27.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Белотинци, с. Долна Рикса и с. Славотин, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-86 от 27.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Винище, с. Горна Вереница, община Монтана, област Монтана;

Заповед № КД-14-87 от 27.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Никюп, община Велико Търново; с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

Заповед № КД-14-88 от 28.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Дъбова, с. Стрелци, община Котел, област Сливен.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 14.09.2020 г., вкл.).

 

slogan bg