Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-579 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бабек, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-580 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борец, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-581 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Брезово, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-582 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбен, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-583 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дрангово, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-584 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сърнегор, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-585 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тюркмен, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-586 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чехларе, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-587 от 20.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чоба, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-588 от 21.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зелениково, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-589 от 21.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златосел, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-590 от 21.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Отец Кирилово, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-591 от 21.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пъдарско, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-592 от 21.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Розовец, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-593 от 21.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свежен, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-594 от 21.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стрелци, община Брезово, област Пловдив;

Заповед № РД-18-595 от 21.08.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Радан войвода, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-596 от 22.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Евренозово, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-597 от 22.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звездец, община Малко Търново, област Бургас;

Заповед № РД-18-598 от 22.08.2019 г. – за одобряване на КККР в частта относно границата между поземлени имоти с идентификатори 57011.5548.328 и 57011.5548.345, с. Подгумер, район „Нови Искър“, Столична община, област София (столица).

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

 

slogan bg