В ДВ, бр. 72 от 05.09.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 72 от 05.09.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-182 от 09.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цар Асен, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-183 от 09.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-184 от 09.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-185 от 09.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-186 от 10.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нане, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-187 от 10.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Владимирово, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-188 от 10.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бенковски, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-189 от 10.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добрево, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-190 от 10.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дряновец, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-191 от 10.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Енево, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-192 от 10.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново Ботево, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-193 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козлодуйци, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-194 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дебрене, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-195 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Методиево, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-196 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лясково, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-197 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сливенци, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-198 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Врачанци, община Добрич - селска, област Добрич;

Заповед № РД-18-199 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Растник, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-200 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Първенци, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-201 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подкова, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-202 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пловка, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-203 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сливарка, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-204 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стари чал, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-205 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бараци, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-206 от 14.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Островец, община Кирково, област Кърджали.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.