В ДВ, бр. 70 от 29.08.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

ДВ, бр. 70 от 29.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-165/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-166/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брестовица, общ. „Родопи“, обл. Пловдив;

 - Заповед № РД-18-167/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драганово, общ. Бургас, обл. Бургас;

- Заповед № РД-18-168/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Янино, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-169/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Джерово, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-170/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Делвино, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-171/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Красино, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-172/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вранско, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-173/04.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лещарка, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-174/07.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Синигер, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-175/07.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Студен кладенец, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-176/07.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тополка, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-177/07.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменка, общ. Крумовград, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-178/07.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чичево, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-179/07.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старово, общ. Кирково, обл. Кърджали;

- Заповед № РД-18-180/07.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свобода, общ. Добрич-селска, обл. Добрич;

- Заповед № РД-18-181/07.08.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крагулево, общ. Добрич-селска, обл. Добрич.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.