Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 69 от 30.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-546 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Иванча, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповед № РД-18-555 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ценово, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-547 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Белцов, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-548 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Беляново, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-549 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Джулюница, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-550 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Долна Студена, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-551 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Караманово, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-552 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кривина, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-553 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Новград, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-554 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Пиперково, община Ценово, област Русе.

Заповед № РД-18-556 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бръшлян, община Малко Търново, област Бургас.

Заповед № РД-18-557 от 14 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Сливарово, община Малко Търново, област Бургас.

Заповед № РД-18-569 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-568 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Богданлия, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-567 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Габра, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-565 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Григорево, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-564 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Доганово, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-563 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Елешница, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-566 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Голема Раковица, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-562 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Караполци, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-561 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Крушовица, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-570 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Лесново, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-571 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Мусачево, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-572 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Нови хан, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-573 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Огняново, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-574 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Петково, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-575 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Потоп, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-560 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Равно поле, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-559 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Столник, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-558 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Чурек, община Елин Пелин, област София.

Заповед № РД-18-576 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 65259.501.6, 65259.501.13, 65259.501.14, 65259.501.23, 65259.501.24, 65259.501.67, 65259.501.68, 65259.501.69, 65259.501.70, с. Самотино, община Бяла, област Варна.

Заповед № РД-18-577 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори : 52115.502.5, 52115.502.18, 52115.502.19, 52115.502.20, 52115.502.30, 52115.502.31, 52115.502.33, 52115.502.34, 52115.502.35, 52115.502.36, 52115.502.37, 52115.502.39, 52115.502.42, 52115.502.43, 52115.502.44, 52115.502.45, 52115.502.46, 52115.502.47, 52115.502.48, 52115.502.49, 52115.502.50 и 52115.502.51, с. Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна.

Заповед № РД-18-578 от 16 август 2019 г. – одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 83404.502.8, 83404.502.9, 83404.502.10, 83404.502.12, 83404.502.13, 83404.502.15, 83404.502.17, 83404.502.18, 83404.502.38 и 83404.502.42, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.

 

 

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

 

slogan bg