В ДВ, бр. 69 от 25.08.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 69 от 25.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-143 от 26.7.2017 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 05815.302.1099, Ботевград, община Ботевград, област София.;

Заповед № РД-18-144 от 26.7.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Устина, община „Родопи“, област Пловдив;

Заповед № РД-18-147 от 26.7.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ягодово, община „Родопи“, област Пловдив;

Заповед № РД-18-161 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Храбрино, община „Родопи“, област Пловдив;

Заповед № РД-18-162 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив;

Заповед № РД-18-163 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Извор, община „Родопи“, област Пловдив;

Заповед № РД-18-164 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дедово, община „Родопи“, област Пловдив;

Заповед № РД-18-145 от 26.7.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгор, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-149 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гелеменово, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-150 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Говедаре, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-151 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-146 от 26.7.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Братово, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-148 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дедец, община Кирково, област Кърджали;

Заповед № РД-18-152 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коиловци, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-153 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бохот, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-154 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Николаево, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-155 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Къртожабене, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-156 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беглеж, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-157 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дисевица, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-158 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пелишат, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-159 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тученица, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-160 от 01.8.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търнене, община Плевен, област Плевен.