Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 69 от 25.08.2017 г. са обнародвани заповеди а откриване на производство по създаване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 69 от 25.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-11 от 26.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тополи дол, с. Цар Асен, с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-16-12 от 01.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Бойково, с. Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево, с. Лилково, с. Оризари, с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с. Цалапица и с. Чурен, община „Родопи“, област Пловдив;

Заповед № РД-16-13 от 01.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Буковлък, с. Върбица,

с. Гривица, с. Опанец, с. Пелишат, с. Радишево и с. Тученица, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-16-14 от 01.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Каменар, община Варна, с. Разделна, община Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, община Бяла, област Варна;

Заповед № РД-16-15 от 01.08.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Ново Паничарево, с. Писменово и с. Ясна поляна, община Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, община Созопол, област Бургас.

В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник” (до 25.09.2017 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски  границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

 

 

 

 

 

 

 

slogan bg