Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-519 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Врачеш, община Ботевград, област София.

Заповед № РД-18-520 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Арбит, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-521 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Александрия, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-522 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бистрец, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-523 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Габер, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-524 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Добрин, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-530 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ефрейтор Бакалово, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-531 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Загорци, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-532 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Земенци, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-533 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Зимница, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-534 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Капитан Димитрово, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-535 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Коритен, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-536 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Лозенец, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-537 от 5 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Огняново, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-525 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Полковник Дяково, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-526 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Поручик Кърджиево, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-527 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Северняк, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-528 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Северци, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-529 от 2 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Телериг, община Крушари, област Добрич.

Заповед № РД-18-538 от 6 август 2019 г. – одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори:  11394.1796.1033, 11394.1796.2198, 11394.1796.2199, 11394.1796.1034 и частта относно границата между поземлени имоти с идентификатори: 11394.1796.1725 и 11394.1796.1034, с. Владая, район „Витоша“, Столична община, област София.

Заповед № РД-18-539 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бояново, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-540 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Бранковци, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-541 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Водна, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-542 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Медешевци, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-543 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Милчина лъка, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-544 от 7 август 2019 г. – одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Тошевци, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-545 от 13 август 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана  територия в землището с. Братово, община Бургас, област Бургас.

 

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

 

 

slogan bg