В ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г. - обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за за одобряване на КККР

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

 

В ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-32 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Александрово, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-33 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бистра, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-34 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Божурка, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-35 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо Соколово, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-36 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо ново, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-37 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Кабда, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-38 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Давидово, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-39 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драгановец, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-40 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Здравец, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-41 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кошничари, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-42 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кръшно, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-43 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лиляк, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-44 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Момино, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-45 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подгорица, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-46 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пресиян, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-47 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Росина, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-48 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Руец, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-49 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черковна, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-126 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-127 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зидарово, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-128 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вършило, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-129 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас;

Заповед № РД-18-130 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Миролюбово, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-131 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Славяново, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-132 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ралево, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-133 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радишево, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-134 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мечка, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-135 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ласкар, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-136 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Къшин, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-137 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горталово, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-138 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за територията на район „Слатина“, Столична община,  област София (столица);

Заповед № РД-18-139 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равнец, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-140 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Изворище, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-141 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златитрап, община „Родопи“, област Пловдив;

Заповед № РД-18-142 от 24.07.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Браниполе, община „Родопи“, област Пловдив.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.