В ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-21 от 23.08.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-21 от 23.08.2019 г.  на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Ахтопол, с. Варвара, гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 24.09.2019 г., вкл.).