Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 66 от 24.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 66 от 24.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-70 от 01.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № КД-14-71 от 01.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Тушовица, община Върбица, област Шумен;

Заповед № КД-14-72 от 01.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ловец, с. Иваново и с. Методиево, община Върбица, област Шумен;

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 24.08.2020 г., вкл.).

 

slogan bg