Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 65 от 21.07.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-68 от 01.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Ловец, с. Острец, с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище;

Заповед № КД-14-69 от 01.07.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Манолич, с. Подвис, с. Прилеп, община Сунгурларе, област Бургас.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 20.08.2020 г., вкл.).

 

slogan bg