В ДВ, бр. 65 от 16.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 65 от 16.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-499 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 29150.6063.30, с. Железница, район „Панчарево“, Столична община, област София (столица);

Заповед № РД-18-500 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боголин, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-501 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ваклиново, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-502 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълкосел, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-503 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Годешево, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-504 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долен, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-505 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-506 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-507 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крибул, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-508 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осина, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-509 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-510 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сатовча, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-511 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слащен, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-512 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-513 от 31.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Фъргово, община Сатовча, област Благоевград;

Заповед № РД-18-514 от 01.08.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 11394.4264.172, с. Владая, район „Витоша“, Столична община, област София;

Заповед № РД-18-515 от 01.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Винарово, община Ново село, област Видин;

Заповед № РД-18-516 от 01.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Неговановци, община Ново село, област Видин;

Заповед № РД-18-517 от 01.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Флорентин, община Ново село, област Видин;

Заповед № РД-18-518 от 01.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ясен, община Ново село, област Видин;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.