В ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-484 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Егълница, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-485 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калище, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-486 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Косача, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-487 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-488 от 22.07.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Тича, община Котел, област Сливен;

Заповед № РД-18-489 от 23.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-490 от 23.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-491 от 23.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Светля, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-492 от 23.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слатино, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-493 от 23.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чепино, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-494 от 24.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ракиловци, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-495 от 24.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сирищник, община Ковачевци, област Перник;

Заповед № РД-18-496 от 24.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-497 от 25.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград;

Заповед № РД-18-498 от 25.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.