В ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 62 от 06.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-460 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Горталово, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-461 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Липница, община Мизия, област Враца;

Заповед № РД-18-462 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Зелендол, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-463 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Мощанец, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-464 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-465 от 15.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Церово, община Благоевград, област Благоевград;

Заповед № РД-18-466 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин;

Заповед № РД-18-467 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Брежани, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-468 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Крупник, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-469 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Мечкул, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-470 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Полето, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-471 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-472 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-473 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за самостоятелните обекти в сграда с идентификатор 68134.1376.1083.1, район „Надежда“, Столична община, област София (столица).

Заповед № РД-18-474 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Влахи, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-475 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-476 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-477 от 16.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Железница, община Симитли, област Благоевград;

Заповед № РД-18-478 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището с. Зидарово, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-479 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-480 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището с. Вършило, община Созопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-481 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-482 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Ощава, община Кресна, област Благоевград;

Заповед № РД-18-483 от 18.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Сливница, община Кресна, област Благоевград;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.