В ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-20 от 15.07.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 61 от 02.08.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-20 от 15.07.2019 г.  на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Караманите, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 02.09.2019 г., вкл.).