В ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 59 от 26.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-443 от 26.06.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Габър, община Соопол, област Бургас;

Заповед № РД-18-444 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ангел войвода, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-445 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-446 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брястово, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-447 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Винево, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-448 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-449 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Колец, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-450 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сираково, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-451 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Спахиево, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-452 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сусам, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-453 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сърница, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-454 от 27.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково;

Заповед № РД-18-455 от 03.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Брястовец, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-456 от 03.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Драганово, община Бургас, област Бургас;

Заповед № РД-18-457 от 03.07.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Равна гора, община Созопол, област Бургас.

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.