Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-222 от 12.06.2020 г.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

 

В ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г. e обнародвана заповед № РД-18-222 от 12.06.2020 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралния регистър на сграда с идентификатор 68134.4331.4526.1, район „Овча купел“, Столична община, област София (столица).

Заповедта влиза в сила в деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

 

 

slogan bg