Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-49 от 03.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Динково, община Ружинци, област Видин;

Заповед № КД-14-50 от 03.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Гюргич, община Ружинци, област Видин;

Заповед № КД-14-51 от 04.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен;

Заповед № КД-14-52 от 04.06.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана.

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 27.07.2020 г., вкл.).

 

slogan bg