Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 52 от 09.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

Заповед № РД-18-190 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вишна, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-191 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вресово, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-192 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменяк, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-193 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на c. Преображенци, община Руен, област Бургас.

Заповед № РД-18-194 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ясеново, община Руен, област Бургас;

Заповед № РД-18-195 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-196 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Звъничево, община Пазарджик, обл. Пазарджик;

Заповед № РД-18-197 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Мокрище, община Пазарджик, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-198 от 19.05.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик.

slogan bg