В ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

В ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-349 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за територията на Тежко машиностроене в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе, включваща поземлени имоти с идентификатори от 47336.82.1 до 47336.82.111 включително;

Заповед № РД-18-350 от 22.05.2019 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия на с. Табачка, землище с. Табачка, община Иваново, област Русе;

Заповед № РД-18-403 от 10.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блатница, община Стрелча, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-404 от 10.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-405 от 10.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-406 от 10.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-407 от 10.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-408 от 12.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград;

Заповед № РД-18-409 от 12.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-410 от 12.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Динката, община Лесичово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-411 от 12.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-412 от 12.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Памидово, община Лесичово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-413 от 12.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Церово, община Лесичово, област Пазарджик;

Заповед № РД-18-414 от 12.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Щърково, община Лесичово, област Пазарджик;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.