Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 51 от 05.06.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

Заповед № КД-14-45 от 27.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Девенци, с. Горник, гр. Койнаре, с. Лепица, с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № КД-14-46 от 27.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен;

Заповед № КД-14-47 от 27.05.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Септемврийци, община Димово, област Видин;

   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 06.07.2020 г., вкл.).

slogan bg