В ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

 

В ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-366 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Душинци, община Брезник, област Перник;

Заповед № РД-18-367 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Векилски, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-368 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-369 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-370 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Красен дол, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-371 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крива река, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-372 от 28.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-373 от 29.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пет могили, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-374 от 29.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Църквица, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-375 от 29.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-376 от 29.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хърсово, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-377 от 29.05.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ружица, община Никола Козлево, област Шумен;

Заповед № РД-18-379 от 03.06.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Забърдо, община Чепеларе, област Смолян;

Заповед № РД-18-380 от 03.06.2019 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Грохотно, община Девин, област Смолян;

Заповед № РД-18-381 от 05.06.2019 г. – за одобряване на КРНИ за поземлен имот с идентификатор 02659.2196.1133, гр. Банкя, район „Банкя“, Столична община, област София(столица);

Заповед № РД-18-382 от 05.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-383 от 05.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил;

 

Заповед № РД-18-384 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Байково, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-385 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Близнаци, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-386 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Висока поляна, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-387 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбака, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-388 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Длъжко, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-389 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добри Войниково, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-390 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Единаковци, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-391 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Живково, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-392 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иглика, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-393 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калино, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-394 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тимарево, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-395 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тервел, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-396 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трем, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-397 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черна, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-398 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Студеница, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-399 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Становец, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-400 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сливак, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-401 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Развигорово, община Хитрино, област Шумен;

Заповед № РД-18-402 от 07.06.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменяк, община Хитрино, област Шумен;

   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.